Popisi del za projektante

Vse nove in obnovljene stavbe bodo morale biti grajene zrakotesno. Projektanti bodo morali prilagoditi svoje popise del novemu načinu gradnje. Vsak projektant bo popise prilagodil na svoj način, pomembno pa je, da se dodatna dela in materiali v popise vključijo čimprej! Ker popisi del za skoraj ničenergijske objekte večinoma še niso prilagojeni, investitorji pošiljajo izvajalcem povpraševanje s klasičnimi popisi del in zraven kvečjemu pripišejo, da je hiša skoraj ničenergijska ali pasivna. Večina izvajalcev ne pozna pravilne zrakotesne izvedbe detajlov. Ne vedo, koliko več dela in materiala bo potrebno vložiti v zrakotesno izvedbo del. Rezultat je slaba zrakotesnost. Pomembno je tudi, da so detajli zrakotesni tako, da bodo ostali zrakotesni vsaj 30 let (do zamenjave inštalacij, mansardnega stropa….). Nekateri izvajalci sicer lahko slabo izvedbo zrakotesnosti prikrijejo (izvajalec mansardnega stropa, ki je slabo zalepil parne ovire ali zapore ter preboje skoznje, lahko strop zelo dobro pokita in strop bo začasno zrakotesen. Ko se bo pojavila prva razpoka na mavčno kartonskem stropu, pa bo skoznjo prehajal vlažen zrak, ki so v kratkem času povzročil kondenzacijo in nove razpoke in problem se bo stopnjeval. Nekateri električarji želijo med izvedbo testa preprosto prelepiti vse elektro doze na zunanjih stenah, kar pa seveda ni zrakotesna izvedba, ampak začasna goljufija. Takoj ko trakove odstranijo, zrak začne prehajati skozi elektro doze in elektro cevi v zunaje stene in strop in tam kondenzira…

Pri suho montažnih delih morajo projektanti predpisati sistem tesnjenja parnih ovir ali zapor na stene. Priporočam tesnjenje s trajnoelastičnimi tesnilnimi masami (npr Conect, ProClima, Ampac, Isocell). Folija mora biti tesnjena na steno ne na kovinski profil! Stiki med pasovi folij morajo biti tesnjeni z tesnilnimi trakovi širine 6cm, priporočam pa dodatno tesnjenje z trajnoelastično tesnilno maso (masa + trak). Vsi morebitni preboji skozi folije morajo biti tesnjeni (z trakom ali manšetami). Tesniti je potrebno tudi prezračevalne cevi in prezračevalne komore. Pri vgradnih lučeh je potrebno nad folijo vgraditi namenske škatle ali posode, ki morajo biti negorljive, zrakotesne, zagotavljati morajo dovolj prostora, da se luč in pretvornik ne pregrevata. Škatle morajo biti vgrajene zrakotesno. Na mestih kjer je vertikalno skozi folijo speljana skupina prezračevalnih cevi, je potrebno opisati tesnjenje tega mesta. S tesnjenjem takšnega preboja je dela vsaj 1 uro in izvajalcev porabi za vsaj 30EUR materiala. Projektanti morajo v popisu del navesti število prebojev skozi folijo in način tesnjenja.

Pri popisih elektro in strojnih inštalacij je potrebno predpisati način tesnjenja elektro doz na zunanjih stenah, tesnjenje vseh prebojev elektro cevi skozi omet (vstop elektro cevi iz tal ali stropa skozi omet v steno). Vse elektro cevi, ki potekajo iz zrakotesnega ovoja stavbe na fasado ali podstrešje ali garažo, morajo biti vsaj na eni strani tesnjene. V popisih del bi moralo biti definirano število elektro doz, ki morajo biti izvedene zrakotesno, njihova velikost, število preboje elektro cevi skozi omete zunanjih sten, število cevi, ki potekajo ven iz zrakotesnega ovoja in jih je potrebno tesniti.

V kolikor so elektro omara ali omarica talnega ogrevanja ali podometni kotliček na zunanji steni, je potrebno odprtino zanje pred vgradnjo elementov zrakotesno obdelati. Odprtin mora biti večja, ometana z grobim in finim ometom ali pa premazana z gipsom (npr Knauf Perlfix).

Pri odprtinah za stavbno pohištvo je treba predvideti obdelavo odprtine (mesto vgradnje okna ali vrat mora biti gladko obdelano na mestu kjer bo okno in vsaj 5cm navznoter in navzven. Ker je okno ponavadi montirano povsem na zunanji strani opečne stene, priporočam na tem mestu vgradnjo fasadnih vogalnikov. Fasadni vogalniki in lepilo zagotovijo ravno površino za vgradnjo okna in možnost lepljenja zunanjih zrakotesnih trakov (RAL smernice) na zunanjo stran stene. Če je stena opečna, je pod oknom potrebno obdelati (ometati) celotno širino stene, da omet zapolni luknje v opeki. V popisih del je potrebno definirati način priprave odprtine in tekoče metre obdelave. Vključiti je potrebno tudi čiščenje odprtin pred vgradnjo stavbnega pohištva (predvsem pri vratih in balkonskih vratih), saj tesnjenje na umazana in neravna tla praviloma ni učinkovito.

 

Dovolj govora,
zgradimo nekaj skupaj

Materiali za gradnjo skoraj ničenergijskih hiš

Celulozna izolacija