Detajli zrakotesne gradnje pri javnih in poslovnih stavbah

netesna izvedba trakov (RAL smernice)

Javne in poslovne stavbe so grajene na veliko različnih načinov. Svetujem, da preberete tudi članke o lesenih in masivnih stavbah ter tesnjenju stropa proti strehi. V tem članku bom pisal le o posebnostih ki se sem jih opazil pri meritvah zrakotesnosti večjih objektov.

Zrakotesni ovoj stavbe je sestavljen iz tal, zunanjih sten in strehe.

Celoten ovoj mora biti tesnjen neprekinjeno. Zrakotesni ovoj proti tlem določa vrh betonske nosilne plošče (ne estriha). Če je ta plošča na zemlji, je ponavadi avtomatično zrakotesna. Tesniti je potrebno le dovodne zaščitne cevi (za vodo, elektriko, TČ….). Če pa je v večjem objektu pod ogrevanim zrakotesnim delom objekta še klet, ki ni v zrakotesnem ovoju, je potrebno tesniti vse preboje proti kleti. Zrakotesnost kvari tudi dvigalni jašek proti kleti in proti strehi (na strehi je ponavadi izpust zraka iz dvigalnega jaška, v kleti so problematična vrata in dovod inštalacij v jašek.

Tesnjenje zunanjih lesenih sten in opečnih sten je opisano v ločenem članku. Pogosto pa se zunanje stene izvajajo s sendvič izolacijskimi paneli. Pri takšni izvedbi je potrebno veliko časa nameniti načrtovanju, natančnejši izvedbi in kontroli kakovosti. Paneli morajo biti dobro tesnjeni na betonski podstavek, na vseh stikih, na vogalih, proti strehi, pri vseh okenskih odprtinah. Če so paneli znotraj ali zunaj stavbe prekriti z dodatnimi oblogami, svetujem lepljenje vseh stikov med paneli z tesnilnim trakom širine vsaj 6cm (pri širših stikih širši trak ali kombinacija trak+folija). Stike med paneli je lažje zalepiti na zunanji strani panelov (kadar je izvedena dodatna fasadna obloga). Če se stiki med paneli tesnijo na notranji strani panelov, je potrebno posebno pozornost nameniti tistim delom kjer lepljenje ne bo možno (pri stebrih, medetažnih ploščah, okvirjih okrog oken). 

Pri stavbah zidanih z opeko zagotavlja zrakotesnost omet zunanjih sten. Ta mora biti izveden brezhibno od tal do stropa. Vsak preboj skozi omet (preboj elektro ali strojnih cevi, elektro doze) mora biti zelo natančno zatesnjen. Investitor bi moral ob povpraševanju po izvedbi inštalacij inštalaterjem podati podatek koliko in kakšne preboje bo potrebno tesniti. Ta podatek bo v prihodnosti že vnešen v popise del. Izvajalci pa bodo morali predhodno ovrednotiti koliko je vredno dodatno delo in material za  tesnjenje in to zaračunati. Potem bodo izvajalci morali svoje delo brezhibno izvesti in za morebitne napake (netesnosti) odgovarjati.

Dovolj govora,
zgradimo nekaj skupaj

Pri montaži stavbnega pohištva je potrebno pred montažo pripraviti vse odprtine. Odprtine ne smejo imeti izboklin ali vdolbin (morajo biti gladko obdelane). Zunanji vogal odprtine na opečni steni (kjer bo dejansko stalo okno ali vrata) je priporočljivo obdelati z fasadnim vogalnikom in lepilom. Če je pod oknom stena iz luknjičaste opeke, morejo biti vse luknje zapolnjene z malto ali lepilom. Na gladko površino bo monter lahko kakovostno vgradil stavbno pohištvo po RAL smernicah. Odprtine morajo biti čiste (predvsem spodnji del odprtine za okna ali vrata je ponavadi zelo umazan in pokrit z ostanki malte ali betona. Na takšno površino monterji stavbnega pohištva ne morejo kakovostno vgraditi oken ali vrat, saj lepila ali tesnilne mase na neravne in umazane površine ne tesnijo dobro. Dobavitelju stavbnega pohištva je potrebno že pri povpraševanju po izdelkih povedati, da morajo biti vgrajeni po RAL smernicah. Naročnik mora predhodno pravilno pripraviti odprtine in jih očistiti. Potem je dolžnost dobavitelja, da izdelke pravilno vgradi in za kakovost vgradnje odgovarja.

Tesnjenje stropa proti strehi je opisano v posebnem članku. Posebnost pri večjih objektih pa so preboji inštalacij na streho. Na streho je velikokrat speljano prezračevanje, kuhinjske nape, klima… Te inštalacije morajo biti tesnjene zelo dobro in sicer v tisti ravnini stropa, kjer je parna ovira ali zapora.  Velikokrat se izvajalci zanašajo, da bo zrakotesnost zagotavljal prazen jašek skozi katerega so napeljane cevi skozi streho oziroma pločevinasta kapa ali membrana na jašku. Če vlažen zrak prehaja skozi jašek in se ulovi pod pločevino ali membrano-kritino, bo tam kondenziral in namočil toplotno izolacijo. V nekaterih primerih kondenz celo priteče navzdol v prostor in poškoduje strop. Preboji proti strehi morajo biti okrog cevi toplotno izolirani in pod izolacijo zrakotesno tesnjeni!

Celulozna izolacija

Zrakotesnost in meritve zrakotesnosti Blowerdoor