Zrakotesnost in meritve zrakotesnosti Blowerdoor

Zrakotesnost in meritve zrakotesnosti Blowerdoor

 Nameravate graditi zrakotesen objekt in ga preveriti z testom zrakotesnosti Blower door?  Čimprej mi pišite ali me pokličite. V nekaj minutah lahko preverimo, kako ste do sedaj izvedli detajle zrakotesnosti in kaj lahko še naredite. Kakovostna izvedba zrakotesnosti je v času gradnje dokaj enostavna in poceni. Ko bo objekt dokončan, pa je morebitne napake težko popraviti.

Pri meritvi zrakotesnosti postavimo velik ventilator v vratno ali okensko odprtino. Vrat ali okna ni potrebno odstraniti, ampak jih le odpremo. V njihovo odprtino vstavimo poseben okvir, ki ga prilagodimo na velikosti vrat ali okna. Čez okvir napnemo ponjavo in vanjo vstavimo ventilator. Pri meritvi merimo tlak zunaj objekta in v objektu in ustvarjamo 50 Pascalov tlačne razlike. Ponavadi meritev izvajamo pri podtlaku. Pri meritvi pregledamo celoten zrakotesni ovoj stavbe in poiščemo netesna mesta. Pregledamo okna, zunanja vrata, elektro doze na zunanjih stenah, strop proti strehi, dovodne cevi v hišo…  Če je rezultat meritve ustrezen, meritev ponovimo z računalnikom, ki meritev ponovi na več tlakih, pri meritvi pa upošteva tudi začetno in končno razliko tlaka med objektom in okolico ter notranjo in zunanjo temperaturo. Pri meritvi izmerimo koliko m3 zraka izgubi stavba v eni uri. Izračunamo kakšen delež volumna stavbe izgubi stavba skozi netesna mesta v eni uri. Z termoanemometrom ali generatorjem megle določimo kje stavba izgublja zrak. Generator megle uporabljamo le občasno, kadar naročnik vnaprej naroči tovrsten pregled.

Zrakotesni ovoj stavbe

Zrakotesni ovoj stavbe je celoten ovoj, ki zagotavlja zrakotesnost. Na tleh proti terenu je zrakotesni ovoj ponavadi vrh betonske plošče (ne estriha). Na zunanjih stenah pri zidanih objektih ponavadi zrakotesnost zagotavlja omet, pri armiranobetonskih objektih pa beton. Pri lesenih objektih ponavadi zrakotesnost sten zagotavlja OSB plošča ali pa parna ovira/parna zapora. Pri lesenih objektih iz križnolepljenih plošč zrakotesnost zagotavljajo le te. Proti strehi zrakotesnost lahko zagotavlja armiranobetonska plošča ali OSB plošča ali križnolepljena ali folija parna ovira/parna zapora. Zrakotesnost mora VEDNO biti zagotovljena na topli (notranji) strani toplotne izolacije. Folije, OSB plošče, križnolepljene plošče morajo biti na stikih in prebojih lepljene oziroma tesnjene z visoko kakovostnimi tesnilnimi trakovi in tesnilnimi masami. Zrakotesnost ni pomembna le v času izvedbe testa zrakotesnosti ampak v celotnem življenskem obdobju stavbe (min 30 let).

termoanemometer ZIMICELL

Dovolj govora,
zgradimo nekaj skupaj

netesnost okna

Volumen zrakotesnega ovoja je celoten volumen med zrakotesnim ovojem. Estrihov, medetažnih plošč, predelnih sten ne odbijamo.

Izmenjava zraka n50 je razmerje izmerjenim volumnom zraka, ki ga stavba v eni uri izgubi skozi netesna mesta in volumnom zrakotesnega ovoja pri razliki tlakov 50Pa. Če ima npr stavba volumen zrakotesnega ovoja 500m3, v eni uri pa izgubi skozi netesna mesta 250m3, je zrakotesnost n50=0,5/uro.

Netesna mesta iščemo z napravo termoanemometer ali generatorjem megle ali toplotno kamero. Iskanje z termokamero je učinkovita le pri večjih temperaturnih razlikah med stavbo in okolico. Generator megle je ponavadi učinkovit pri večjih netesnostih pri oknih/vratih. Pri stenah in strehi pa težje določimo netesna mesta, saj megla prehaja skozi več plasti materialov in je lahko vidna precej stran od mesta netesnosti. Termoanemometer pa večinoma pokaže točno mesto, kjer zrak prehaja skozi konstrukcijo. Pokaže nam hitrost zraka v določeni točki. Pri oknih in vratih dopuščamo hitrost zraka do 10cm/s, v določenih točkah vhodnih vrat, dvižno drsne stene in strešnih oken dopuščamo hitrosti do 25cm/s, v elektro dozah do 10cm/s. Te hitrosti so opisane zelo splošno in so odvisne od mesta meritve in velikosti (površine) kjer merimo hitrost. Na zelo majhnih špranjah dopuščamo tudi nekoliko večje hitrosti, pri velikih odprtinah pa takšna hitrost zraka lahko pomeni velik volumen izgubljenega zraka in ni dopustna.

Materiali za gradnjo skoraj ničenergijskih hiš

Celulozna izolacija