Mesta vgradnje
celulozne izolacije ZIMICELL

vpihovanje ZIMICELL v streho
vpihovanje celulozne izolacije ZIMICELL

Streha

Celulozno izolacijo ZIMICELL vpihujemo v strehe novih in starih objektov. V poševne dele streh vpihujemo izolacijo z gostoto ca 50kg/m3. Na horizontalne stropove, ki nad izolacijo niso zaprti z deskami ali ploščami pa vpihujemo izolacijo z gostoto 35-42kg/m3 odvisno od debeline izolacije (nasutje izolacije). Izolacija z vrha (na hladnem delu izolacije) ne sme biti zaprta z OSB ploščami ali ladijskim podom. Zaprta je lahko z materiali, ki so difuzno odprti oziroma omogočajo izhod vlage iz izolacije. Na topli strani izolacije mora biti zrakotesno vgrajena parna ovira ali parna zapora. Tesnjeni morajo biti tudi vsi preboji skozi parno oviro ali zaporo. Pri lesenih hišah morajo biti predelne stene, ki segajo skozi strop v izolacijo v predelu izolacije ćez steno zrakotesno tesnjene. Vpihana celulozna izolacija ZIMICELL zapolni ves prazen prostor v stropni konstrukciji ter objame tudi stropne profile in obešala.

Stena

Celulozno izolacijo ZIMICELL vpihujemo predvsem v stene lesenih hiš. Stene morajo biti pravilno pripravljene, saj izolacijo vpihujemo z zračnim pritiskom. Pri leseni gradnji priporočamo medosno razdaljo lesenih stebrov 62,5cm, na topli strani izolacije OSB ploščo debeline 15mm, na zunanji (hladni) strani izolacije pa difuzno odprto lesnovlakneno ploščo debeline 60mm.

Pri mavčnokartonskih stenah grajenih z mavčnokartonskimi ploščami vpihovanja izolacije ne priporočamo, saj zračni pritisk pri vpihovanju lahko mavčnokartonske plošče napne ali celo odtrga od kovinske konstrukcije.

celulozna izolacija ZIMICELL vpihana v steno

Dovolj govora,
zgradimo nekaj skupaj

Tla

Celulozno izolacijo ZIMICELL pogosto vpihujemo v lesena tla pri starejših hišah z lesenimi medetažnimi ploščami. Celulozna izolacija dobro zvočno izolira tla  (prehod govora in zmerne glasbe), ne more pa zadušiti udarnega zvoka, ki nastane z težkimi koraki ali drugačnimi udarci. Udarni zvok se prenaša prek nosilne konstrukcije (leseni stropniki, stene).

Materiali za gradnjo skoraj ničenergijskih hiš

Zrakotesnost in meritve zrakotesnosti Blowerdoor